Monday, February 27, 2012

Muhasabah diri...PAHALA MENDOAKAN ORANG LAIN

Daripada Abi Al Dardak RA bahawasanya Rasullulah SAW bersabda : Sesiapa yang berdoa bagi saudara islamnya dengan tidak setahu saudaranya tersebut, berkatalah malaikat yang bertugas itu Amin..dan engkau pula akan beroleh seperti itu juga.(Daripada Abi Al Dardak RA)

No comments:

Post a Comment